Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: 984051, открита на 12.06.2020 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Инженеринг – в.т. число проектиране във фаза „Технически проект“, авторски надзор и строително монтажни работи за обект: „Укрепване на ерозионен откос на път BLG 2258 “III-198, Катунци-Чучулигово/Враня-Хърсово-Виногради- / III-109/, община Сандански“
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 07.10.2014 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Вътрешни правила 2014 год.
Вид: покажи допълнителна информация
Намерени са 2 записа